Personuppgifter som kan lagras

De personuppgifter som kan lagras men ej begränsas till dessa är:

 • Föreningstillhörighet (lagras alltid)
 • Namn (lagras alltid)
 • Berörd fastighet (lagras alltid)
 • Utdelningsadress
 • Postadress
 • Mejladress
 • Telefonnummer (mobil och/eller fast)
 • Roll i föreningen
 • Särskilda önskemål
 • Då det är nödvändigt i protokoll
   

Syfte med lagringen

Syftet med lagringen av personuppgifter är att kunna:

 • Informera om medlemskapet
 • Avisera medlemsavgiften
 • Tillhandahålla medlemsservice och rådgivning via telefon och mejl
 • Bjuda in till kurser
 • Kalla till förbundsstämma
 • Informera om enskild väghållning
 • Informera och kommunicera via hemsida och sociala medier
 • Sprida annan information som förbundet anser vara av intresse för enskilda väghållare

Cookies

Cookies är textfiler med information som placeras på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. Detta i syfte att ge viss information till webbplatsens ägare och optimera din upplevelse av webbplatsen.

Frågor

Frågor angående vår lagring av dina personuppgifter eller dataskyddsförordningen (GDPR) kan ställas till brevledes till styrelsen.