Posts in Category: Information

Rekomendationer från REV 

Corona hantering av Stämma

REV rekommenderar fortfarande att i dagsläget antingen skjuta upp samfälligheternas stämmor om de inte kan hållas utomhus, eller genomföra dem helt via fullmakter.

Posted by Claes Drangel Sunday, March 7, 2021 7:32:00 PM Categories: Information