Rekomendationer från REV

Corona hantering av Stämma

REV rekommenderar fortfarande att i dagsläget antingen skjuta upp samfälligheternas stämmor om de inte kan hållas utomhus, eller genomföra dem helt via fullmakter.

Posted by Claes Drangel Sunday, March 7, 2021 7:32:00 PM Categories: Information

Comments

Comments are closed on this post.